Expressions by البرقوقي، عبد الرحمن، 1876‒1944  as commentator | 1
1

متن التلخيص

لجلال الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب, شرحه وضبطه حضرة الكاتب البليغ الشيخ عبد الرحمن البرقوقي

القاهرة : مطبعة النيل، 1904 [1322]

Early work

Other publications of the same work

Creator | 1      
Publisher | 1