Expressions by al-Šarqāwī, ʿAbd al-Raḥmān Aḥmad, 1920‒1987  as foreword | 2
1

في المعركة .. مع مصر

بقلم مارون عبود، سعيد عقل، جورج حنا، ... [وآخ.], مقدمة بقلم عبد الرحمن الشرقاوي

بيروت : دار الفارابي، 1956

Monograph
2

من القصص الروماني الحديث : الغجرية والفارس : وقصص أخرى

ترجمة إدوار الخراط, مقدمة عبد الرحمن الشرقاوي

القاهرة : الشركة العربية للطباعة والنشر، 1958

Monograph
Creator | 21      
Editor | 1      
Translator | 1      
Publisher | 2