Expressions by Yaltkaya, Şerefeddin, 1879‒1947  as translator | 1
1

Kitabüssaydele fittib : mukaddimesi

Birunlu ebu Reyhan, türkçeye çeviren Şerefeddin Yaltkaya

Istanbul : Millî Necmua Basım Evi, 1937

Early work

Other publications of the same work

Creator | 1      
Translator | 1      
Publisher | 1