Publications by Sultan of the Turks, Ahmed I, 1591‒1617 | 2
1

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 336

تنوير الأذهان والضمائر في شرح الأشباه والنظائر

جلب، مصطفى بن خير الدين، توفي 1616

Manuscript
2

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Yeni Cami koleksiyonu 989

براعة الاستهلال فيما يتعلق بالشهر والهلال

المرشدي، عبد الرحمن بن عيسى، 1567‒1628

Manuscript
Creator | 2