Publications by Muʿāwiya, Muʿāwiya ibn Abī Sufyān (Ṣaḫr), 603‒680 | 1
1

ديوان معاوية بن أبي سفيان

جمعه وحققه وشرحه فاروق أسليم بن أحمد

بيروت : دار صادر، 1416 [1996]

Early work
Creator | 1      
Editor | 1