Works by Ṭarābīšī, Ǧūrǧ, 1939‒2016  as author | 19
1

الأدب من الداخل

Work
1978? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
2

أنثى ضد الأنوثة

Work
1984? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
3

الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية

Work
1988? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
4

الانتلجنسيا العربية والإضراب عن التفكير

Work
1990? Single work   ➥ Article : Editions | 1
5

جدل الطبقة والأمة

Work
1974? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
6

جريمة الغرب المزدوجة

Work
1991? Single work   ➥ Article : Editions | 1
7

دلائل الإضراب عن التفكير لدى الانتلجنسيا العربية

Work
1990? Single work   ➥ Article : Editions | 1
8

الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية

Work
1983? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
9

رمزية المرأة في الرواية العربية

Work
1981? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
10

الروائي وبطله

Work
1995? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
11

عقدة أوديب في الرواية العربية

Work
1982? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
12

العقل المستقبل في الإسلام؟

Work
2004? 1424? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
13

المثقفون العرب والتراث

Work
1991? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
14

معجم الفلاسفة : الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون، اللاهوتيون، المتصوفون

Work
1997? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
15

من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث

Work
2015 Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
16

نجيب محفوظ يعيد كتابة تاريخ البشرية من "الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية"

Work
1976 Single work   ➥ Monograph : Editions | 1 ; Translations | 1
17

هرطقات

Work
2008 Single work   ➥ : Editions | 2 ; Translations | 1
18

هرطقات 2 : عن العلمانية كإشكالية إسلامية ـ إسلامية

Work
2008 1428 Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
19

وحدة العقل العربي الإسلامي

Work
2002? 1422? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1
Work type      
Form of work      
Intention      
Intended audience      
Creator | 4